GALLERY ONE ART

< back to artists

Przemysław Garczyński

Urodzony w 1988 w Lublinie. Finalista 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Ukończył studia grafikę warsztatową na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, w pracowni prof. Piotra Lecha i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2018) w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, malarstwem ściennym i grafiką. Obecnie pracuje na gdańskiej ASP w pracowni kształcenia podstawowego prowadzonej przez dra Marka Wrzesińskiego i pracowni malarstwa ściennego i witrażu prof. Jacka Zdybla. Jeden z rysunków artysty znajduje się na Księżycu (Moon Drawing Project / Moon Arts Ark 2016).