GALLERY ONE ART

< back to artists

Marek Wrzesiński

prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński Urodzony w 1978 r. w Brodnicy. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Aka- demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2019 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Kierunku Malarstwo na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Obecnie jest Kierownikiem II Pracowni Malarstwa i Rysunku w Katedrze Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa. Brał udział w licznych plenerach malarskich i rysunkowych. Jest współzałoży- cielem stowarzyszenia Obserwatorium Rzeczywistości.

more artworks by this artist