GALLERY ONE ART

< back to artists

Marek Model

prof. Marek Model Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Kazimie- rza Ostrowskiego. W latach 2000-2007 dyrektor Galerii Rysunku „Nowa Oficy- na”. Współtwórca Galerii „Baszta” w Gdańsku i Galerii „Biuro” w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Kształcenia Podstawowego Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku.

more artworks by this artist